DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

325

Vũ Duy Linh

Hà Nội

6

326

Nguyễn Duy Hiệu

Hà Nội

6

327

Phạm Khánh Huy

Hà Nội

16

328

Dương Tuấn Long

Hà Nội

11

329

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

4

330

Quách Song Kim

Hà Nội

9

331

Hà Đức Thanh

Hà Nội

6

332

Trần Trọng Lượm

Ninh Thuận

1

333

Trần Thị Mai Anh

Hà Nội

5

334

Nguyễn Trường Giang

Hà Nội

3

335

Lê Thị An Thu

Hà Nội

7

336

Lại Kim Chubg

Hà Nội

2

337

Trương Thế Cầu

Hà Nội

8

338

Nguyễn Văn Dừa

Bến Tre

8

339

Dương Thanh Xuân

Phú Yên

2

340

Đinh Thị Quỳnh Phương

Hà Nội

3

341

Truong Minh Nhut

Tiền Giang

2

342

Giàng A Lù

Yên Bái

1

343

Hồ Ngọc Sơn

Thừa Thiên Huế

2

344

Nguyễn Thị Hồng Lân

TP HCM

5

345

Dương Thị Thúy

Hà Nội

1

346

Nguyen Van Luan

Đồng Tháp

3

347

Nguyễn Tùng Dương

Hà Nội

11

348

Hồ Văn Điền

Bình Thuận

4

349

Nguyen Quy Hoai

Hà Nội

7

350

Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội

16

351

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

8

352

Nguyễn Đăng Hải

An Giang

5

353

Nguyễn Kim Hoàn

Ninh Thuận

1

354

Le Trần Huyên

Hà Nội

5

355

Bui Thi Bích

Hà Nội

7

356

Trần Văn Minh

Hà Nội

19

357

Phạm Thanh Tùng

Hà Nội

1

358

Nguyễn Quốc Sơn

Hà Nội

10

359

Vũ Diệu Hoa

Hà Nội

4

360

Nguyễn Viết Rừng

Hải Phòng

1