DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

361

Văn Quý Đức

Đà Nẵng

8

362

Nguyễn Vĩnh Phan

Đà Nẵng

3

363

Nguyễn Văn Hoàn

Bến Tre

2

364

Đỗ Quang Anh

Hà Nội

7

365

Vũ Văn Tuấn

Hải Dương

2

366

Nguyễn Phúc Nguyên

Hải Phòng

2

367

Nguyễn Tấn Khâm

Quảng Ngãi

3

368

Trần Văn Hồng

Phú Yên

4

369

Nguyễn Mạnh Quang

Hà Nội

9

370

Nguyễn Quang Phúc

Hà Nội

1

371

Trần Trung Quân

Hậu Giang

4

372

Nguyễn Khánh

Hà Nội

5

373

Thiều Mỹ Châu

TP HCM

4

374

Đỗ Phương

Quảng Ninh

18

375

Trần Thanh Toàn

TP HCM

3

376

Lưu Linh Tâm

Hà Nội

14

377

Lê Minh Quát

Bình Thuận

2

378

Đinh Chính Quân

Hải Phòng

6

379

Đỗ Văn Pháp

Đà Nẵng

5

380

Huỳnh Lâm

Cà Mau

3

381

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

20

382

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Hà Nội

20

383

Huỳnh Mỹ Thuận

TP HCM

9

384

Trần Minh Trí

Đà Nẵng

2

385

Nguyễn Á

TP HCM

10

386

Phạm Trường Thi

Hà Nội

6

387

Chử Thị Dung

Hà Nội

5

388

Lại Khánh

Khánh Hòa

6

389

Lê Minh Thể

Quảng Ngãi

2

390

Vũ Thị Minh Châu

Nam Định

1

391

Pham Trung Nghia

Hà Nội

6

392

Hoàng Quốc Vĩnh

Gia Lai

8

393

Nguyễn Gia Khánh

Hà Nội

9

394

Phan Nhật Minh

Quảng Nam

1

395

Bùi Mạnh Tuấn

Hà Nội

9

396

Hoàng Như Bảo

Bình Thuận

11