DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

397

Huỳnh Phạm Anh Dũng

TP HCM

11

398

Bui Duc Dong

Hải Phòng

5

399

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

4

400

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

1

401

Trịnh Ngọc Hùng

Hà Nội

3

402

Bùi Thanh Xuân

Hà Nội

1

403

Nguyễn Hữu Trung

Hà Nội

10

404

Vuong Bich Hoa

Hà Nội

5

405

Đinh Thành Nhân

Đà Nẵng

5

406

Hoàng Mạnh Thắng

Hà Nội

1

407

Nguyễn Tấn Kần

Gia Lai

0

408

Nguyễn Thành Nam

TP HCM

0

409

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

0

410

Thái Sinh ( Trần Văn Sinh )

Vĩnh Phúc

0