DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Hồ Thị Như Ái

Bình Thuận

17

218

Nguyenphuoctoan

TP HCM

7

219

Đỗ Kha

Quảng Ninh

1

220

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Khánh Hòa

1

221

Dương Vĩnh Tuyên

Trà Vinh

2

222

Phạm Ngọc Hùng

TP HCM

3

223

Cuong Thanh Phan

Bạc Liêu

9

224

Hoàng Văn Hải

Long An

1

225

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

6

226

Trần Quốc Khánh

Hậu Giang

2

227

Kim Hoài Nam

Cần Thơ

2

228

Nguyễn Phong Sơn

Hà Nội

15

229

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

1

230

Phạm Quang Vinh

Hà Nội

10

231

Nguyễn Thanh Tuấn

Quảng Ninh

2

232

Đào Ngọc Minh

Hà Nội

7

233

Lê Thị Thuỳ Trang

An Giang

14

234

Nguyễn Văn Thắng

Hà Nội

2

235

Vũ Bích Hà

TP HCM

2

236

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

2

237

Vũ Văn Anh

Hà Nội

7

238

Lê Minh Tân

TP HCM

1

239

Bùi Thế Ngũ

Hà Nội

3

240

Đinh Đức Tùng

Hà Nội

9

241

Dương Duy Khang

Ninh Bình

6

242

Bùi Thị Bích Thủy

Quảng Ninh

1

243

Kiêu Trung Thành

Hà Nội

15

244

Lê Hoàn Diệu

Hà Nội

5

245

Lê Quang Trung

Hà Nội

2

246

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

5

247

Phạm Đức Biên

Hải Phòng

5

248

Nguyễn Điện Ngọc (nguyễn Bộ)

Quảng Nam

8

249

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

20

250

Hoàng Hải Thinh

Hà Nội

5

251

Phạm Văn Hùng

Hà Nội

19

252

Phạm Đình Duy

Cần Thơ

7