DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Đinh Bá Phú

Bình Dương

11

254

Trần Thế Phong

TP HCM

11

255

Trương Anh Vũ

Bình Thuận

3

256

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

5

257

Từ Văn Chí

Hà Nội

4

258

Pham Thi Lan Anh

Hà Nội

3

259

Đỗ Thị Thược

Hà Nội

15

260

Phạm Nhựt Thưởng

Tiền Giang

17

261

Đinh Tuấn Anh

Hà Nội

2

262

Trần Thanh Hải

Hà Nội

8

263

Huỳnh Phúc Hậu

An Giang

1

264

Nguyễn Bình Đẳng

Cà Mau

3

265

Trần Quang Thắng ( Trọng Thắng )

Cà Mau

3

266

Phạm Quốc Hưng

Đồng Nai

3

267

Trịnh Thị Ngọc Quỳnh

Hà Nội

4

268

Trần Minh Trí

Sóc Trăng

12

269

Bạch Ngọc Anh

Lâm Đồng

1

270

Nguyễn Phúc Thanh

Hà Nội

1

271

Phạm Quốc Dũng

Hà Nội

4

272

Nguyễn Kim Chi

Hà Nội

3

273

Võ Nguyên Phú

Tiền Giang

6

274

Lê Thanh Hải

Bình Định

2

275

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội

6

276

Nguyễn Minh Tâm

Hà Nội

20

277

Vũ Hoàng Anh

Hà Nội

20

278

Hoang Bich Van

Hà Nội

13

279

Đỗ Trọng Danh

TP HCM

1

280

Huỳnh Trịnh Viễn Phương

Sóc Trăng

4

281

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Tây Ninh

4

282

Hoàng Giang Huy

An Giang

20

283

Nguyễn Ngọc Phúc

Long An

12

284

Lê Xuân Chiến

Đắk Lắk

1

285

Tran Thu Ha

Hà Nội

8

286

Vũ Minh Quân

Hà Nội

13

287

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

5

288

Vũ Thị Uyên Phương

Bình Dương

5