DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Đinh Quang Tiến

Hà Nội

15

290

Nguyễn Mai

Ninh Thuận

7

291

Nguyen Phuc Thanh

Hà Nội

3

292

Nguyễn Thế Đại

Hà Nội

7

293

Trần Thị Thanh Thúy

Hà Nội

3

294

Nguyễn Đình Hải

Hà Nội

3

295

Đặng Mi Rô

TP HCM

8

296

Phan Trọng Đạt

Quảng Nam

2

297

Hoàng Văn Năm

Hà Nội

20

298

Nguyễn Cao Dung ( Cao Tuấn )

Đồng Nai

12

299

Đỗ Văn Cần

Hà Nội

15

300

Lê Thủy Nguyên

Hà Nội

0

301

Hoàng Quang Huy

Lạng Sơn

1

302

Nguyễn Thế Hùng

Hà Nội

11

303

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

3

304

Ngô Văn Tân

TP HCM

11

305

Nguyễn Tuấn Nhạc

Hà Nội

1

306

Mai Xuân Thiện

Gia Lai

1

307

Nguyễn Kim Dung

Hà Nội

18

308

Phạm Ngọc Thành

Hà Nội

10

309

Đặng Thị Thanh Mai

Hà Nội

2

310

Nguyễn Đăng Khoa

Hà Nội

5

311

Nguyễn Tấn Hóa

Tây Ninh

1

312

Trần Viết Dư

Nam Định

8

313

Phan Công

Hà Nội

5

314

Cấn Văn Dũng

An Giang

5

315

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

2

316

Nguyễn Cường

Hải Dương

5

317

Vu Nhu Quynh

Hải Phòng

3

318

Nguyễn Thị Mai Chi

Hà Nội

1

319

Nguyễn Xuân Thu

Hà Nội

12

320

Truong Thi Hanh

Lâm Đồng

4

321

Nguyễn Hồng Thạnh

Bình Thuận

6

322

Trần Thành Đạt

Hà Nội

8

323

Nguyễn Xuân Hồng

TP HCM

4

324

An Thành Đạt

Hà Nội

3